Bestyrelsen & sekretariatet

Dansk Softball Forbunds bestyrelse består af 6 medlemmer og én suppleant. Bestyrelsen vælges årligt på repræsentantskabsmødet. Du kan finde kontakt oplysninger samt se ansvarsområder på de siddende bestyrelsesmedlemmer nedenfor.

Listen over de kommende bestyrelsesmøder findes i kalenderen. Bestyrelsen følger direktivet “Grundlag for god ledelse”, som er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 9. april 2024. God ledelse i Dansk Softball Forbund 2024

Strategi 2022-2025
Dansk Softball Forbund arbejder ud fra en firårig strategi. Vi koncentrerer os om to forskellige områder

 
Referater

Du kan finde referaterne fra repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder her

Sekretariatet
Sekretariatet servicerer, støtter og hjælper alle klubberne, udvalgene og bestyrelsen. Det kan f.eks. være praktiske opgaver i forbindelse med møder, kurser og nye projekter.
Du er altid velkommen til at kontakte os på info@softball.dk

Hvis jeres klub har et PR-arrangement, åbent hus, skolestævne eller andet, så kan I hente diverse udstyr her i idrættens hus. Du finder bestillingsskemaet her; Softball Udlånsseddel 2023.

Mette Nissen Jakobsen

Formand
Klubkontakt for Gladsaxe og Lyngby

Bestyrelseskontakt til:
Internationale

Email: formand@softball.dk

Peter Christensen

Næstformand
Klubkontakt for Stenløse og Egedal

Bestyrelses kontakt til:
Strategi


Email: pech@softball.dk

Helle Sylvest

Medlem
Klubkontakt for Nordfyn, Østfyn og Odense

Bestyrelses kontakt til: Baseball5
Inklusion Slowpitch
Pige indsats

Email: hesy@softball.dk

Ejnar Mikkelsen

Økonomiansvarlig
Klubkontakt for Hørsholm

Bestyrelses kontakt til:
Personaleansvar
Økonomi forretningsudvalget

Email: ejmi@softball.dk

Anton Schiøtz Brown

Medlem
Klubkontakt for Amager og Ballerup

Bestyrelses kontakt til:
Eliteudvalg
dommerudvalg
UIC
Turneringsudvalg

Email: anbr@softball.dk

Vivian Culp

Medlem
Klubkontakt for Århus

Bestyrelses kontakt til: Kommunikation- Medie-IT
Baseball

Email: vicu@softball.dk

Rod Moore

Suppleant

Email: rod.moore@softball.dk

da_DKDA_DK
Skærmbillede 2020-08-27 kl. 11.21.04

VI BRUGER COOKIES PÅ DETTE SITE FOR AT FORBEDRE BRUGEROPLEVELSEN