Hjælp til klubberne

Fundamentet i Dansk Softball Forbund er vores lokale klubber.

På denne side kan du finde informationer og vejledninger til jeres klub.

Har jeres klub brug for støtte og vejledning fra forbundet, så kontakt udviklingskonsulent: Daniel Mohr – udvikling@softball.dk

Du kan finde mere om vores støtteordninger her.Klubudviklingsforløb

Vi kan sammen sikre at jeres softball klub bliver ved med at udvikle sig til at være stærke og velfungerende – for både jer og for fremtidens softball i Danmark.

Et skræddersyet Klubudviklingsforløb til netop jeres klub er ofte nøglen til ny energi og engagement fra både nuværende og nye frivillige.Dansk Softball Forbunds “Du gør en forskel”-pris

I alle vores klubber er der bestyrelsesmedlemmer, trænere, holdledere, frivillige forældre og andre hjælpere, der gør en fantastisk indsat hvert år med deres store engagement for sporten. Vi kårer hvert år “Året Træner” og Årets Frivillig” og uddelingen af priserne foregår på det årlige repræsentantskabsmøde.

Alle personer fra klubberne kan indsende deres indstilling til priserne og  info@softball.dk kan vejlede om årets proces.

DSoF årlige Frivilligdag

Hvert år holder forbundet en frivilligdag for alle softball’er. Dagen består af oplæg af forskellig art som giver nyttig viden og inspiration til alle samt arbejde omkring vi sammen udvikler softball i Danmark.

Se materiale fra frivilligdagene her:

2017:  “I vores klub er vi i gang med”

2016:  KlubudviklingsforsøgDownload


Værktøjkassen til at lede, anerkende, fastholde og rekruttere frivillige på www.dif.dk

Uden frivillige, ingen forening eller forbund – så enkelt kan det siges. En velfungerende forening kræver frivillige på mange niveauer: Fra bestyrelsen, som lægger den overordnede strategi til forældre og aktive, der hjælper med praktiske opgaver i hverdagen og ved arrangementer i foreningen. Få inspiration og værkstøjer på DIF’s side for foreninger til hvordan man kan sikre fastholdelse og rekruttering af engagerede frivillige i klubben.

Skærmbillede 2020-08-27 kl. 11.21.04

VI BRUGER COOKIES PÅ DETTE SITE FOR AT FORBEDRE BRUGEROPLEVELSEN