Cookie- og privatlivspolitik hos Dansk Softball Forbund

Introduktion
Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Cookies
Hjemmesiden anvender “cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus. Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

 

Generelt om Dansk Softball Forbunds håndtering af Persondata

Dansk Softball Forbunds dataansvar
Da vi i Dansk Softball Forbund behandler personoplysninger om dig, har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er relevante.

 

Kontaktoplysninger på os, som dataansvarlige
Dansk Softball Forbund er ansvarlig for dine person data og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Vores kontaktoplysninger er:

Dansk Softball Forbund:
Kontaktperson: Ejnar Mikkelsen
Adresse: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 17498274
Telefonnr.: 62 65 61 21
Mail: ejnar.mikkelsen@softball.dk eller info@softball.dk
Website: www.softball.dk

Hvem behandler vi personoplysninger om
Vi behandler personoplysninger om: Ledere, Trænere, Instruktører, Spillere.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi
Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, fødselsdato, køn og nationalitet
 • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra:

 • Normalt modtager vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan det være fra andre kilder:

 


Din klub
Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse
Forbundets formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede legitime interesser (interesseafvejningsreglen)
 • Nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formål med behandling af oplysninger på ledere, trænere, instruktører og spillere:

 • Håndtering af trænernes, ledernes, instruktørernes eller spillerenes hverv og pligter i Forbundet
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os i forbindelse med forbundets aktiviteter

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede legitime interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til repræsentantskabsmøde
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen/Forbundet
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF eller til vores internationale forbund ESF og WBSC, i relevant og nødvendigt omfang, i forbindelse med idrætsaktivitet
da_DKDA_DK