Kontakt os her


Sekretariat:
 

info@softball.dk, tlf. 62 65 61 21

Adresse: 

Idrættens Hus,

Brøndby Stadion 20,

2605 Brøndby


Udviklingskonsulent:
 

Jorge Sánchez

udvikling@softball.dk

tlf. 21 67 61 35

Skal du i kontakt med en af vores udvalg? Du kan finde deres kontaktoplysninger ved det relevante udvalg.

 Udvalg og arbejdsgrupper:

Turneringsudvalget

Turneringsudvalget står for planlægningen af vores DM turneringer, juniorturneringer, slutspil, licenser, klubskifter, spillerberettigelse mm. Udvalget svare desuden på opklarende spørgsmål om turneringsreglementet.

Kontakt
tudv@softball.dk

Lars Højrup Nielsen
Jens Terkelsen

Juniorudvalget

I udvalget arbejdes med at skabe de bedste rammer for vores unge spillere og hvordan vi tiltrækker flere juniorne til softball. Aktiviterne er bl.a.:

– Den populære årlige juniortur
– Sommer Camp
– Træningssamlinger
– Samarbejde med ungdomslandsholdene


Hvis du vil være med til at forme dansk softballs fremtidige generationer af spillere, så kontakt juniorudvalget

Kontakt
 junior@softball.dk

Henriette Gilhøj
Jorge Sánchez
Pernille Enoch
William Melin

Eliteudvalget

Eliteudvalget står for forbundets eliteaktiviteter og talentudvikling.

Det gælder først og fremmest nationale og internationale aktiviteter for vores landshold

Kontakt
 elite@softball.dk

  • Mette Nissen Jakobsen
  • Anton Schiøtz Brown
Dommerudvalget

Dommerudvalget har ansvaret for udvikling af dommerfaget i Dansk Softball Forbund, fordeling af dommere til nationale og internationale turneringer og uddannelse af klubdommere.

Kontakt:
 uic@softball.dk

  • Jens Jakobsen, Umpire in Chief
  • Jonas Balck Kristensen
  • Bestyrelsens kontakt til dommerudvalget er: Anton Brown

Hvis du mangler et kamprapport skema – link til kamprapport skema i pdf format

Kamprapport – Procedure – Kamprapportering, Sådan gør du!

Kommunikationsudvalget

Dansk Softball Forbunds kommunikationsteam har til ansvar at formidle softball historier lige fra internationale turneringer til vores junioraktiviteter.

Vil du være med?

Der er altid plads til flere i kommunikationsteamet. Så har du lyst til at prøve kræfter med spændende kommunikationsopgaver, SoMe og få erfaring med kommunikationsopgaver så kontakt os.

Kontakt
 vicu@softball.dk

Vivian Culp (formand for udvalget og kontakt til bestyrelsen)
Helle Sylvest
Jorge Sánchez

Ordens og Amatørudvalget

Amatør- og Ordensudvalget (Appeludvalget) vælges af repræsentantskabet og rapporterer derfor ikke til bestyrelsen.

A&O træffer afgørelser i protester og ved udvisninger.

DSoF vil gerne sikre kvalitet og ensartethed i de sager, der behandles af et Ordensudvalg og at det sikres ved hjælp af en juridisk upartisk enhed.
Man har derfor, på Repræsentantskabsmødet 25. marts 2017, besluttet at tilgå det nye Appeludvalg, som IKC har sammensat.

Ved at tilknytte Ordensudvalget to rådgivere med særlig idrætslig Softball-indsigt til at vejlede og rådgive, sikre man, at Ordensudvalget forstår sporten og dens mekanismer.
Flere andre specialforbund har valgt samme løsning for at give Ordensudvalget størst mulig chance for at behandle sagerne hensigtsmæssigt og korrekt.

Det nye Ordensudvalg er en sports juridisk enhed, der fremadrettet skal behandle indkomne sager, så vi kan sikre bedst mulig sagsbehandling. Udvalget får tilknyttet to rådgivere, med særlig idrætslig Softball-indsigt, til at rådgive og vejlede i sagsbehandlingen. De to rådgivere har også stemmeret.

Ordensudvalget tiltrådte efter Repræsentantskabsmødet 25. marts 2017. Der henvises til DSoF’s love kapitel 6, § 15, stk. 1-5 for Ordensudvalgets virke.

Hvis du har en protest du vil have behandlet af A&O skal du være opmærksom på Turneringsreglementets kapitel 10 om protester

§ 42
Stk. 1 Indberetninger og protester fra kampe skal indsendes til A&O.

Stk. 2 En protest skal være meddelt formanden for A&O senest 48 timer efter
kampens påbegyndelse. Sammen med den skriftlige protest, der skal være
formanden for A&O i hænde senest 4 døgn efter kampens påbegyndelse, skal
der stilles et depositum der fastsættes af Forbundets bestyrelse.
Depositummet tilbagebetales til klubben, hvis protesten tages til følge.

Kontakt til A&O på følgende emailadresse: ao@softball.dk

Medlemmerne af A&O er følgende:
Den Juridiske enhed (læs mere om de enkelte personer her: Appeludvalget 2020)

Rådgivere (med særlig idrætslig Softball-indsigt)
Martin Jørgensen (KIK/Hur)
Jonas Balck Kristensen (Ump/Gia)

Tidligere afgørelser kan findes her

Pige indsats Under opbygning

Kontakt
girlsatbat@softball.dk

Jan Poulsen
Camille Moulinou
Helle Sylvest
Vivian Culp

Inklusions udvalget Under opbygning
Kontakt
mail

Carla Bello
Evie Craig
Helle Sylvest
Vivian Culp
da_DKDA_DK
Skærmbillede 2020-08-27 kl. 11.21.04

VI BRUGER COOKIES PÅ DETTE SITE FOR AT FORBEDRE BRUGEROPLEVELSEN