Flere medlemmer i Dansk Softball Forbund

Til trods for de generelle udfordringer for foreningsidrætten kan Dansk Softball Forbund notere sig en medlemsvækst på 16,88% eller 131 nye medlemmer. 

Softball har igennem flere år udvist god vækst generelt, og i tråd med den indgåede strategiaftale med DIF, er der i år speciel god vækst på børne- og ungdomsområdet.

Vi følger op med flere analyser af tallene de kommende dage.

Repræsentantskabsmøde den 20. marts 2021

Kære Klubber, udvalg og frivillige

Som tidligere varskoet, fremsendes den endelige indkaldelse til årets repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund samt tilhørende materiale.

DATO : lørdag 20. marts 2021 kl. 10 – 14

Bestyrelsen har valgt at prioritere afholdelse af repræsentantskabsmødet efter at have spurgt klubberne i den tidligere udsendt e-mail.

Vi gør opmærksom på, at mødet afholdes virtuelt og der sendes et link til de tilmeldte.

I lighed med tidligere år udsendes materialet kun elektronisk.

Husk tilmelding til info@softball.dk senest den 15. marts.  

På Bestyrelsens vegne

Henriette Gilhøj

Formand Dansk Softball Forbund

 

 

DSoF samlet mappe

Softball nyhedsbrev

Husk at tilmeld jer vores nyhedsbrev!
Så får du bl.a. beskeder om hvad der sker i softball Danmark, relevante nyheder fra DIF, information om kurser og møder og inspiration til rekruttering og fastholdelse + meget mere!

Tilmed nyhedsbrev

* indicates required