Sæt turbo på udviklingen i din idrætsforening

Sæt turbo på udviklingen i din idrætsforening🥎🏃‍♀️🏃

DIF har udviklet et GRATIS onlinekursus til alle idrætsledere i foreningerne, som gør det nemt at komme i gang med at skabe mere udviklingsorienterede og innovative idrætsforeninger.

Kurset består af fem moduler med viden og værktøjer til centrale emner som:

1. Strategiudvikling
2. Ledelse og økonomi
3. Frivillighed
4. Aktiviteter og idrætstilbud

5. Kommunikation internt og eksternt

Læs mere på dif.dk/DenModerneForening

Se den lille info video her

Varsling af Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund

Til klubber og frivillige i Dansk Softball Forbund

I henhold til lovene indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund den

 1. marts 2022 i Storkøbenhavn

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt gennemgår bestyrelsens budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyr for den følgende kommende sæson.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.
 7. Formand for 2 år. Formanden er ikke på valg.
 8. Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen
 9. Økonomiansvarlig for 2 år. Ejnar Mikkelsen er på valg
 10. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Camilla Hansen er på valg
 11. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Terkelsen er ikke på valg
 12. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Rod Moore er ikke på valg
 13. Valg af et  bestyrelsesmedlem for 2 år. Jonas Kristensen er ikke på valg
 14. Valg af en suppleant for 1 år. Darin Craig er på valg
 15. Valg af Amatør- og Ordensudvalg + 1 rådgiver.
 16. Valg af revisor
 17.  

Forslag fra medlemmerne til drøftelse under dagsordens punkt 5 skal være Forbundet i hænde senest den 31. januar
Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag til punkterne samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne, senest 2 uger før mødet.

 Ændringsforslag kan fremsættes ved brug af denne skabelon.

u19 sæsonen 2022

Hvad skal der ske i u19 sæsonen 2022

Kære u19 spillere og trænere,

Tirsdag d. 21/12 inviteres I til et møde omkring næste års u19 sæson. En mindre arbejdsgruppe har på baggrund af sæsonevalueringen lavet et udkast som I bedes læse igennem og forholde jer til.

Læs det her: u19 sæsonen 2022 udkast

Mødet starter kl. 19.30 for alle u19 spillere, hvor vi diskuterer og snakker om forslaget og evt. andre ønsker til den kommende sæson. Kl. 20.00 er alle trænere inviteret til at joine mødet hvor vi i fællesskab med spillerne for vendt og drejet udkastet og evt. andre muligheder.

Alle u19 trænere skal prikke til deres spillere og få dem til at deltage i mødet, det er vigtigt at vi får input for spillerne

Alle u19 spillere må meget gerne hive fat i deres holdkammerater og får dem med til mødet. Det er jeres sport, kampe og sæsonen det hele handler om så jeres input er enormt vigtigt!

Mødet findes her:

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller mobilapp

Klik her for at deltage i mødet