ESCA CAMP 2023

10 good reasons to attend!

for players

 

 1. Skill Development – ESCA Camp provides a focused and intensive environment for players to improve their softball skills, including hitting, pitching, fielding, and more.
   
 2. Expert Coaching – Players receive guidance from experienced and knowledgeable coaches who are dedicated to helping them reach their full potential.
   
 3. Individual Attention – Our camp structure ensures that player-to-coach ratios are optimized for individual attention.
   
 4. Team Building – Players have the opportunity to bond with other European softball players, fostering teamwork, camaraderie, and lasting friendships.
   
 5. International Exposure – ESCA Camp brings together players from different countries, allowing participants to experience diverse playing styles and broaden their softball perspectives.
   
 6. Fun and Enjoyment – Alongside the training, players engage in recreational activities, team challenges, and cultural excursions, ensuring a memorable and enjoyable camp experience.
   
 7. Confidence Boost – Through challenging themselves and achieving personal milestones, players gain confidence in their abilities on and off the field.
   
 8. Character Development – ESCA Camp emphasizes sportsmanship, leadership, and personal growth, helping players develop important life skills and values.
   
 9. Networking Opportunities – Players have the chance to connect with other softball enthusiasts, building relationships that may lead to future collaborations or friendly matches.
   
 10. Unforgettable Memories – ESCA Camp offers a unique and transformative experience that creates lifelong memories and a love for the game of softball.
Girls at bat

GIRLS AT BAT!

Girls at batEr en ny serie af events fra forbundet. Girls at Bat er et projekt som består i at arrangere spændende og inddragende events for piger i lokalområdet i og omkring allerede etablerede klubber. Kort fortalt er Girls at Bat et rekrutterings-værktøj som alle forbundets medlemmer kan gøre brug af for at tiltrække flere piger til klubben.  

Hvad er “Girls at Bat”?

Girls at Bat er det første skridt imod at opbygge et stærkt fundament for piger i alderen 6-14 år. For før vi kan fastholde er vi nødt til at have et hold af spillere at fastholde. Før vi har et hold at fastholde er vi nødt til at have nogle unge piger ude i landets klubber – og det er her Girls at Bat kommer ind i billedet! 

Girls at Bat er tænkt som et rekrutteringsværktøj som klubberne kan “låne” af forbundet til at tiltrække så mange fremtidige pige-softball-spillere til et tilrettelagt event hvor de fremmødte og spændte piger kan prøve kræfter med en sjov og anderledes sportsgren. 

Rammerne bliver skabt, ikke kun af engagerede undervisere, men også af nyt og lækkert udstyr. Flagende bannere og outfield-hegn med logo skal gerne give en “wow-fornemmelse” som fortæller pigerne at de har fundet den helt rigtige sport!

Hvem er vi?

Vi er fire medlemmer i udvalget som har udviklet på projektet og vi har store ambitioner og mange planer. Vi søger derfor hjælpere og interesserede som vil afholde og/eller hjælpe med at få projektet videre på vej.

Så om du er idérig til den kreative proces, brænder for kommunikation og SoMe eller mere praktisk anlagt til et event eller kender den bedste børnetræner vil vi gerne høre fra dig eller en du kender som du tror ville være en god allieret!

Gør det for softball og for en ny generation af piger.

Kontakt

Send en mail til Helle Sylvest på
girlsatbat@softball.dk

Eller kontakt
Jan L. Poulsen fra Lyngby Jokers
Philip Spielmann fra Aarhus Royals
Camille Moulinou fra Gladsaxe softball klub