U12 og U15 indendørsturneringer på plads

Så datoerne til årets U12 og U15 Indendørsturneringer fastlagt.

Baseret på input fra evalueringsmøderne bliver årets turneringer lidt anderledes.

U15 – den 26. februar i Odense

Odense Giants har igen skaffet to store haller – Det kan kun blive godt!

Turneringen afvikles som “Indoor” softball. Detaljer følger, men I kan godt allerede nu reservere dagen!

U12 – den 5. marts i Ballerup

Der vil blive spillet i to haller, hvor den ene afvikler kampe for begynder/let øvede, og den anden hal kampe for  let øvede/øvede

Det bliver også af typen “Indoor” – Reservér spillere og dagen allerede i dag!

På vegne af juniorudvalget

Varsling af Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund

Til klubber og frivillige i Dansk Softball Forbund

I henhold til lovene indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund den 25. marts 2023 i Hovedstadsområdet kl. 10.

Præcist sted meddeles senere.  

Der gøres opmærksom på, at formanden er på valg.

Vedlagt skabelon til ændringsforslag – hvis I er i tvivl om jeres forslag kan vedtages, så kontakt venligst bestyrelsen; så finder vi hjælp til gennemlæsning inden endelige indsendelse.

Forslag fra medlemmerne skal være Forbundet i hænde senest 6 uger før mødets afholdelse – dvs. 11. februar 2023.

Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne, senest 2 uger før mødet – dvs. 3. marts 2023.