DM 2023 – Endelig turneringsplan

Den endelige DM 2023 turneringsplan for Damer, Herrer 1, Herre 2, Slowpitch, U19, U15 og U12 er nu klar. De kan ses her.

Der er i løbet af høringsperioden indkommet forslag til rettelser fra flere klubber, og alle de indkomne forslag og kommentarer er taget i betragtning og overvejet ifm. udarbejdelsen af de endelige turneringsplaner.

Der er sket ændringer i flere rækker, så alle klubber skal naturligvis genlæse turneringsplanerne, så man bliver opmærksom på de ændringer, der måtte vedrøre ens egne hold.

Udsendelsen af den endelige DM turneringsplan betyder, at fremtidige ønsker om yderligere kampflytninger m.m., skal foregå, jvf. reglerne om kampflytninger i Turneringsreglementet (§14). Dog er man stadig velkommen til at reagere, såfremt der opdages ”tekniske fejl”.

Bemærk, at vi stadig har brug for værter til DM slutspillet, fristen for ansøgning er den 26. marts 2023. Ansøgningsskema udfyldes og sendes til info@softball.dk.

Alle ønskes en rigtig god og spændende sæson!

Ovenstående information er udsendt direkte til klubberne på mail den 4. marts 2023.

Endeligt program for Indoor U15

Søndag den 26. februar 2023 er der Indoor U15 i Odense, og det endelige kampprogram er nu klar – læs mere her

Adresse information: 

Dyrup/Bellinge hallerne, Tranehøjen 5, 5020 Odense SV. 

Tidsplanen for dagen er som følger:

9.00  Træner-/holdledermøde. Hvert hold sender minimum én repræsentant og også gerne deres scorekeeper

  • De fynske hold byder evt. ind med erfaringer fra deres turnering.
  • Vi vender lige reglerne og afklarer evt. spørgsmål.
  • Evt. lokale ”ground rules” Fx er der en homerun linje i hallerne der kan bruges.
  • Scorekeepere taler scorekeeping igennem.

9.30  De første kampe starter
11.50 Frokostpause
12.30 Næste runde starter
15.00 Farvel og tak for denne gang

Link til at følge med i turneringen findes her

Vi glæder os til en spændende og sjov dag, alle ønskes en rigtig god turnering.

DM 2023, foreløbigt program

Så er de foreløbige DM programmer 2023 for Dame, Herre 1, Herre 2, Slowpitch, u12, u15 og u19 divisionerne klar til gennemsyn.

Se også det foreløbige slutspilsprogram samt ansøgningsskema i forhold til værtskab. Bemærk at slutspillet hos både herrer og damer vil blive et page-system, hvor de 4 bedste hold fra grundspillet deltager.

Herrernes 1. division består igen hovedsagelig af weekendkampe, plus to eliteturneringer. Kampene ved eliteturneringerne tæller med i DM turneringen.

Desuden afvikler Odense Giants en 40 års (Tillykke!!) Jubilæumsturnering i juni måned.

Igen i år vil der være et lille slutspil om H2-mesterskabet. Mere om dette slutspil følger.

Meningen med gennemsynet er som tidligere år at:

1. at fange tekniske fejl i DM-programmerne, såsom datofejl, overlap af tidspunkter m.m. – som uden videre kan tilrettes.

2. at klubberne har mulighed for at foreslå kampflytninger, hvis der kan siges at være ”vægtige” argumenter eller forhold der taler for dette.

3. specielt for landsholdene: Der kan ikke lægges landsholdstræninger på kampdage for alders gruppen. F.eks. kan u18 landsholdet ikke træne på dage, hvor der ligger u19 kampe.

Alle klubber har mulighed for at komme med forslag til rettelser frem til og med søndag d. 26. februar 2023.
Rettelsesforslag fremsendes til: tudv@softball.dk.

Bemærk! At det generelt påhviler holdene selv at komme med forslag til alternative løsninger, for så vidt angår forhold under ovenstående pkt. 2. Og at der skal være “vægtige” argumenter til grund for ændringsforslag. Alle velbegrundede forslag vil naturligvis blive taget op til overvejelse.

Det er målet at kunne udsende de endelige tilrettede DM programmer senest 15. marts.

Ovenstående information er udsendt direkte til klubberne på mail den 8. februar.