Nytårskur og Repræsentantskabsmøde (nu med materiale)

Kære Klubber, Frivillige og holdledere,

Da vi i år måtte aflyse nytårskuren, har bestyrelsen valgt at udvide programmet i forbindelse med repræsentantskabsmødet, så der også bliver mulighed for at blive klogere, prøve Baseball5 samt hygge og socialisere over en middag.

Derfor inviterer vi også både forbunds- og klubfrivillige (fx holdledere) til at deltage i hele eller dele af dagen som finder sted

Klokken 12, den 19. marts i Idrættens Hus
dagens materiale her

 Dagens program er som følger:

 • Klokken 12 – Repræsentantskabsmødet starter. Kom helst lidt før.
 • Klokken 15 (cirka) Indlæg fra Holdsport.dk
 • Klokken 16 – 17 – Baseball5 i Anja Andersen Hallen
  (medbring passende fodtøj og evt. skiftetøj)
 • Klokken 17.30 – Fælles middag

Tilmelding til dagen via dette link: https://forms.gle/9QBLFQwyyxuRgmVM9

Frivillige af alle slags er velkomne til repræsentantskabsmødet, men har de har kun stemmeret, hvis de samtidig er delegeret for deres klub.

Materialet til Repræsentantskabsmødet udsendes i henhold til lovene.

For klubber vest for Storebælt betaler forbundet for overnatning for to personer i Idrættens Hus eller tilsvarende. Klubben står selv for at arrangerer dette og afregne med forbundets kasserer.

Jeg kan desværre ikke se om maillisterne for holdledere i de enkelte rækker er opdateret, så klubberne må gerne tjekke om deres holdleder har modtaget denne mail, hvis I har skriftet i 2022.

Jeg håber, vi ses den 19. marts!

På Bestyrelsens vegne

Henri

Varsling af Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund

Til klubber og frivillige i Dansk Softball Forbund

I henhold til lovene indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund den

 1. marts 2022 i Storkøbenhavn

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt gennemgår bestyrelsens budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyr for den følgende kommende sæson.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.
 7. Formand for 2 år. Formanden er ikke på valg.
 8. Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen
 9. Økonomiansvarlig for 2 år. Ejnar Mikkelsen er på valg
 10. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Camilla Hansen er på valg
 11. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Terkelsen er ikke på valg
 12. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Rod Moore er ikke på valg
 13. Valg af et  bestyrelsesmedlem for 2 år. Jonas Kristensen er ikke på valg
 14. Valg af en suppleant for 1 år. Darin Craig er på valg
 15. Valg af Amatør- og Ordensudvalg + 1 rådgiver.
 16. Valg af revisor
 17.  

Forslag fra medlemmerne til drøftelse under dagsordens punkt 5 skal være Forbundet i hænde senest den 31. januar
Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag til punkterne samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne, senest 2 uger før mødet.

 Ændringsforslag kan fremsættes ved brug af denne skabelon.

Indkaldelse til åben landsholdstræning for drenge

Indkaldelse til åben landsholdstræning for drenge årgangene 2007, 2008, 2009 og 2010.
Vi arbejder frem mod U16 EM i 2023

Der vil bliver afholdt to åbne træninger:

Den først bliver afhold den. 9 oktober kl. 14-16 i Hørsholm

Den anden bliver afholdt den. 10 oktober kl. 10-13 i Hørsholm

Hvis man ønsker at møde trænerne evt. stille nogle spørgsmål.

Kan man tage fat i en af os Martin Hjort Jørgensen, Frode Lindtner eller Jens Terkelsen, som alle er del af holdet bag holdet.

Man tilmelder sig ved at skrive en email til Frode Lindtner, Froggy

mail: frodelindtner@hotmail.com

Læs mere her: https://www.softball.dk/spil-softball/landshold/u16-talentudvikling/


Venlig hilsen
Holdet bag holdet