Værtskaber for DM 2021

DM 2021

  
   
 

Dato

Spillested

Slowpitch

4. september

Stenløse

U12

5. september

Stenløse

Senior, dag 1

11. september

Hørsholm

Senior, dag 2

12. september

Amager

Senior, dag 3

18. september

Hørsholm

U15

19. september

Stenløse

Senior, dag 4

25. september

Hørsholm

U19

2. + 3. oktober

Uafklaret

   

Juniorudvalget finder en arrangør til u19 DM

  
Repræsentantskabsmøde den 20. marts 2021

Kære Klubber, udvalg og frivillige

Som tidligere varskoet, fremsendes den endelige indkaldelse til årets repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund samt tilhørende materiale.

DATO : lørdag 20. marts 2021 kl. 10 – 14

Bestyrelsen har valgt at prioritere afholdelse af repræsentantskabsmødet efter at have spurgt klubberne i den tidligere udsendt e-mail.

Vi gør opmærksom på, at mødet afholdes virtuelt og der sendes et link til de tilmeldte.

I lighed med tidligere år udsendes materialet kun elektronisk.

Husk tilmelding til info@softball.dk senest den 15. marts.  

På Bestyrelsens vegne

Henriette Gilhøj

Formand Dansk Softball Forbund

 

 

DSoF samlet mappe