Amatør- og Ordensudvalget

Amatør- og Ordensudvalget (Appeludvalget) vælges af repræsentantskabet og rapporterer derfor ikke til bestyrelsen.

A&O træffer afgørelser i protester og ved udvisninger.

DSoF vil gerne sikre kvalitet og ensartethed i de sager, der behandles af et Ordensudvalg og at det sikres ved hjælp af en juridisk upartisk enhed.
Man har derfor, på Repræsentantskabsmødet 25. marts 2017, besluttet at tilgå det nye Appeludvalg, som IKC har sammensat.

Ved at tilknytte Ordensudvalget to rådgivere med særlig idrætslig Softball-indsigt til at vejlede og rådgive, sikre man, at Ordensudvalget forstår sporten og dens mekanismer.
Flere andre specialforbund har valgt samme løsning for at give Ordensudvalget størst mulig chance for at behandle sagerne hensigtsmæssigt og korrekt.

Det nye Ordensudvalg er en sports juridisk enhed, der fremadrettet skal behandle indkomne sager, så vi kan sikre bedst mulig sagsbehandling. Udvalget får tilknyttet to rådgivere, med særlig idrætslig Softball-indsigt, til at rådgive og vejlede i sagsbehandlingen. De to rådgivere har også stemmeret.

Ordensudvalget tiltrådte efter Repræsentantskabsmødet 25. marts 2017. Der henvises til DSoF’s love kapitel 6, § 15, stk. 1-5 for Ordensudvalgets virke.

Hvis du har en protest du vil have behandlet af A&O skal du være opmærksom på Turneringsreglementets kapitel 10 om protester

§ 42
Stk. 1 Indberetninger og protester fra kampe skal indsendes til A&O.

Stk. 2 En protest skal være meddelt formanden for A&O senest 48 timer efter
kampens påbegyndelse. Sammen med den skriftlige protest, der skal være
formanden for A&O i hænde senest 4 døgn efter kampens påbegyndelse, skal
der stilles et depositum der fastsættes af Forbundets bestyrelse.
Depositummet tilbagebetales til klubben, hvis protesten tages til følge.

Kontakt til A&O på følgende emailadresse: ao@softball.dk

Medlemmerne af A&O er følgende:
Den Juridiske enhed (læs mere om de enkelte personer her: Appeludvalget 2020)

 

Rådgivere (med særlig idrætslig Softball-indsigt)
Martin Jørgensen (KIK/Hur)

Tidligere afgørelser kan findes her

da_DKDA_DK
Skærmbillede 2020-08-27 kl. 11.21.04

VI BRUGER COOKIES PÅ DETTE SITE FOR AT FORBEDRE BRUGEROPLEVELSEN