Varsling af Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund

Til klubber og frivillige i Dansk Softball Forbund

I henhold til lovene indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund den 25. marts 2023 i Hovedstadsområdet kl. 12.

Præcist sted meddeles senere.

Der gøres opmærksom på, at formanden er på valg.

Vedlagt skabelon til ændringsforslag – hvis I er i tvivl om jeres forslag kan vedtages, så kontakt venligst bestyrelsen; så finder vi hjælp til gennemlæsning inden endelige indsendelse.

Forslag fra medlemmerne skal være Forbundet i hænde senest 6 uger før mødets afholdelse – dvs. 11. februar 2023.

Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne, senest 2 uger før mødet – dvs. den 10. marts 2023.