Vil I være spydspidsklub?
Gå forrest i jeres klub og få direkte støtte

Har du en idé til, hvordan din klub kan blive bedre til lokal rekruttering, så har I muligheden for at få støtte til at føre den ud i livet. Forbundets indsats for medlemsvækst indeholder et pilotprojekt omkring ”spydspidsklubber”, som indgår et tæt samarbejde med forbundet om at gennemføre et idé/projekt, som vil forbedre deres lokale rekruttering.

Det skal være et område klubben særligt brænder for og kan f.eks. handle om lokal PR, synlighed, afprøvning af nye events, afprøvning af nye typer tilbud eller nye samarbejdspartnere i lokalområdet.

Det overordnede mål er:

  1. at der afprøves nye måder for hvordan vi kan tiltrække medlemmer ”udenfor butikken”, som ikke kender softball i forvejen, og
  2. at vi deler de erfaringerne en spydspidsklub gør sig på et bestemt område.

Download 5 eksempler på emner her. Man er velkomme til at bruge eksemplerne direkte, men selvfølgelig tilpasse det til klubbens egen idé/plan.

Denne nr. 2 ansøgningsrunde løber til d. 14. november 2018. Send til udviklingskonsulent Tina Jensen, tije@softball.dk eller bestyrelse@softball.dk. Bestyrelsen behandler alle ansøgninger d. 18. november. Kontakt Tina, hvis I har en idé, men ikke har mulighed for at sende en ansøgning inden fristen, så vi kan vurdere hvornår 3. ansøgningsrunde skal åbnes.

Se nærmere beskrivelse af hvad en spydspidsklub er her.