Repræsentantskabsmøde den 25. marts 2023

Kære Klubber, udvalg og frivillige

Som tidligere varskoet, fremsendes den endelige indkaldelse til årets repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund samt tilhørende materiale DSoF samlet mappe

Dato, tid og sted: Den 25. marts, klokken 12:00 Vinøs, Lergravsvej 30, 2300 København S.

Frivillige af alle slags er velkomne til repræsentantskabsmødet, men de har kun stemmeret, hvis de samtidig er delegeret for deres klub.

Hvis formanden ikke deltager, skal der medbringes en fuldmagt. Hver klub har to stemmeberettigede deltagere, men flere er velkomne.

I lighed med tidligere år udsendes materialet kun elektronisk.

Husk tilmelding her senest den 18. marts.  

Jeg håber, vi ses den 25. marts!

På Bestyrelsens vegne

Henriette Gilhøj

Formand Dansk Softball Forbund