U15 sæsonevaluering 2022

Sæsonen 2022 for U15 er blevet evalueret med følgende referat:

Gå tilbage til 3 hold mødes og der spilles to kampe per hold.

Når kun to hold mødes, er det meget sårbart for aflysninger.

Der er lidt problemer med pitcher-niveau i U15, måske problem der stammer fra U12 med coach-pitch? Er det allerede noget vi kan se fra U12àU15?
Er ansvaret for dette i de enkelte klubber, ift. Træning af pitchere.

Slowpitch weekends til U15? Mere action og mere spil.
”Udvisker” forskellen mellem 2 hold, med meget forskelligt niveau af pitchere, så pitcheren ikke bliver for stor en nøglebrik.

Skal der nytænkes aldersgrænsen ift. U15 og oprykning til U19 eller H2/D.
I år har der været en del ”unge hold” i turneringen, hvilket måske giver en naturlig niveauforskel.

Skal der tænkes U13 og U16 ”weekends” med en slags ”overgangsregler” mellem de enkelte aldersgrupper. Det er måske tid til at lave en strategi, med brug af fx U10, U12, 14, 16 og 18.

Kan det give mulighed for ”mix-kamp dage” således man møder hold fra to aldersgrupper på én dag fra en anden klub.

Der spilles med pitchermaskine i Israel, det kan måske give et anderledes spil.

Vi må ikke glemme at U-rækkerne er ”fødekæden” til seniorrækkerne og vi skal passe på med at ”udvaske” og blande holdene for meget.

Vi skal fokusere på mere rekruttering, for at få etableret fødekæden.

Vi skal ”slibe kanten” på overgangen fra junior til senior. Særligt hvis U19 ikke ”bliver til noget” og springet dermed er fra U15 og op.

Er det en mulighed at vi skal opstarte et skoleturneringsprojekt. Måske første opgave for den nye udviklingskonsulent?

Det er svært at afvikle et ”ordentligt” slutspil, hvis der skal være en mellemrunde. Kampene bliver så korte at de kommer til at bero mere på held end skills. Dermed udvaskes ideen om fairplay.

Fordi der er mange hold, skal vi måske overveje et to-dages stævne?

Eller skal der deles op i A og B DM? Her kan der opstå noget registrering ifm. kampresultater. Det giver også en udfordring ift. Seedning måske kan have indflydelse i, hvordan spillerne får spilletid.

Modsat giver en seedning til A og B DM måske en mindre mængde af aflyste kampe.

Hvis det skal afvikles på én dag med mange hold, er Stenløse måske eneste mulighed.

Der kan være en udfordring når U15 kampe lægger samme dag som Slowpitch eller H2, pga. overlap af spillere eller forældre.

Skal man i stedet for seedning på baggrund af resultater have seedning på baggrund af mængde af spillede/aflyste kampe.

Klubberne skal forpligtige deres spillere på at spille på deres tilhørende hold, således der ikke udtømmes et U14 hold, for at spille U16. Dette spiller ind i Forbundets strategi med ATK.

Hvordan får vi involveret forældrene mere i deres børns sport og ikke nødvendigvis som spillere.

Forældreinvolvering skal nok ske allerede ved U12, da det ikke kræver meget softball erfaring.

Det der kan lokke, er når landsholdsspillere skal involvere sig i sporten med de ”små”.

Måske en juniordag i Anja Andersen hallen?

Måske skal indendørs DM være overgangen mellem U12 og U15 og at man derfor skal spille efter nye aldersgrænser fra 1/1-22.

Måske vi i stedet for et DM skal lave flere mindre stævner, hvor vi får ”indkørt” de unge spillere med bløde bolde.

Vi skal overveje at arrangere ”indoor” stævner til U15 i løbet af vinterhalvåret.

Det skal være mere tydeligt at evalueringsmødet og evt. udvalgspladser er åbne for alle, også juniorerne selv. Måske det endda skal reklameres med.

Beslutninger:

Der er bred enighed om at det bedste for U15 rækken er at der planlægges med 3 hold pr. kampdag. Jonas sender besked til TUDV. (er gjort)

Henri laver en survey, hvor holdene skal melde ind antal af spillere, på baggrund af forskellige mulige aldersdelinger.