Varsling af Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund

Til klubber og frivillige i Dansk Softball Forbund

I henhold til lovene indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund den

 1. marts 2022 i Storkøbenhavn

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt gennemgår bestyrelsens budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyr for den følgende kommende sæson.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.
 7. Formand for 2 år. Formanden er ikke på valg.
 8. Næstformand for 2 år. Mette Nissen Jakobsen
 9. Økonomiansvarlig for 2 år. Ejnar Mikkelsen er på valg
 10. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Camilla Hansen er på valg
 11. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Jens Terkelsen er ikke på valg
 12. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Rod Moore er ikke på valg
 13. Valg af et  bestyrelsesmedlem for 2 år. Jonas Kristensen er ikke på valg
 14. Valg af en suppleant for 1 år. Darin Craig er på valg
 15. Valg af Amatør- og Ordensudvalg + 1 rådgiver.
 16. Valg af revisor
 17.  

Forslag fra medlemmerne til drøftelse under dagsordens punkt 5 skal være Forbundet i hænde senest den 31. januar
Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag til punkterne samt de foreløbige regnskaber til medlemmerne, senest 2 uger før mødet.

 Ændringsforslag kan fremsættes ved brug af denne skabelon.