Nyt Bestyrelsesmedlem

På det veloverståede Repræsentantskabsmøde den 26. april, blev Jonas Balck Kristensen fra Odense Giants valgt ind i bestyrelsen. Mange kender Jonas fra hans position som international (og national) dommer og vi glæder os til at have ham som en del af bestyrelsen.

Derudover var der genvalg til Næstformand Mette Nissen Jakobsen, Økonomiansvarlig Ejnar Mikkelsen og Camilla Hansen.

Jonas træder ved samme lejlighed tilbage som sportskyndig i Amatør- og Ordensudvalget og bliver her erstattet af Dennis Nielsen fra Bulls.