Softball og Baseball indgår associeringsaftale

Klubberne i Dansk Baseball Forbund godkendte på deres repræsentantskabsmøde den 15. marts den associeringsaftale Bestyrelsen havde udarbejdet i samarbejde med Dansk Softball Forbund.

Softballs repræsentantskab kvitterede med deres accept på repræsentantskabsmødet den 26. april. (Begge møder blev i øvrigt afholdt virtuelt)

Med denne aftale knyttes baseball og softball igen tættere sammen og baseball som olympisk sportsgren tilknytning til DIF.

Hovedformålet med aftalen er at drage nytte af de synergier der er imellem de to sportsgrene og der ses flere muligheder for flere og dybere udviklingsprojekter i fremtiden baseret på de gode erfaringer, der har været i samarbejdet omkring Amerikansk Rundbold. Det ligger også lige for at lave samarbejde og samspil på juniorsiden og derigennem skabe basis for mere bold og bat flere steder i landet.

Aftalen træder i kraft øjeblikkeligt og begge forbund ser frem til at komme i gang med samarbejdet.