Vi afholder 4 regionale netværksmøder for at komme ud og møde alle jer i klubberne. Vi håber, at skabe et forum, hvor der er tid til at mødes på tværs af klubber og forbund, og få talt, lyttet og sparret med hinanden.

Se invitationen med datoer og adresser her 

Bestyrelsen præsenterer strategiaftalen for de næste fire år, som DSOF har indgået med Danmarks Idrætsforbund, og der er tid til udveksling af ideer i forhold til:

  • Hvordan lykkedes softball med denne strategi?
  • Hvad har I brug for, for at være med til at nå målene?
  • Hvor ser I jeres klub i forhold til strategien?
  • Hvad kan vi hjælpe hinanden med?

Netværksmøderne er for at alle i klubben: Trænere, bestyrelsesmedlemmer, holdledere, forældre, spillere på alle niveauer, hjælpere og andre ildsjæle. Alle er velkomne. Vi håber, at se så mange som muligt fra alle klubber.

Med venlig hilsen

Dansk Softball Forbunds bestyrelse