Klubberne har som tidligere år mulighed for at få støtte fra forbundet til deres skolepartnerskaber og andre aktiviteter/initiativer. Som led i vores udviklingsprojekt prioriterer skolepuljen i 2015 de partnerskaber, der fokuserer på Amerikansk Rundbold målgruppen 1.-5. klasse, og støtten er derfor højere til netop denne målgruppe. Læs mere om skolepuljen og udviklingspuljen her, og find også skemaerne for klubkompensation samme sted under “Mit forbund” ? “Dokumenter”. Disse sendes til forbundet på tije@softball.dk