NB: Kurset er aflyst pga. manglende tilmeldinger. Det bliver udbudt igen på den anden side af sommerferien. 

Giv jeres nye trænere eller frivillige hjælpere den bedste start på deres værdifulde engagement i klubbens træning: Tilbyd dem 1-2-træner kurset!

Der afholdes 1-2-træner med ekstra gratis Amerikansk Rundbold instruktions modul på Sjælland i uge 25 på følgende datoer:

  • Onsdag d. 17. juni: 4 timer med den generelle del (sen eftermiddag/aften hos Amager Vikings)
  • Lørdag d. 20. juni:
    • 4 timer med softball delen: kl. 9.00-13.00 hos GSK.
    • Amerikansk Rundbold modul om eftermiddagen: For at støtte op om klubbernes nye AR-hold, så er deltagelse på AR modulet helt gratis. Her bliver der også mulighed for erfaringsudveksling og inspiration mellem klubberne om opstart og rekruttering til AR holdene. Forbundet vil selvfølgelig opfordre til, at de nye trænere/hjælpere for AR-holdene selvfølgelig tager selve 1-2-træner kurset, men alle er velkomme på AR-modulet.
  • Præcise tidspunkter og sted meldes ud så snart det er på plads.

1-2-træner kurset giver klubbens trænere, holdledere og forældre værktøjer til at håndtere den praktiske del af trænerjobbet. De bliver bevidste om den rolle de træder ind i som træner. Og så får de selvfølgelig idéer til lege og en masse øvelser i Softball. Det gør det både sjovere og nemmere at være ny træner eller hjælpende frivillig/forældre i klubben.

Pris: 200 kroner pr. kursusdeltager

Tilmelding:

Tilmeldingsfrist for kurset i uge 25 er senest d. 12. juni. Der er plads til max 18 deltagere på kurset. Tilmeldingen foregår ved at indsende nedenstående information til Tina på kontoret på tije@softball.dk:

 

Navn:

Mobilnummer:

E-mail:

Klub:

Er du træner for et hold? Hvis ja, hvilket: