Materialet til repræsentantskabsmødet er nu udsendt til alle klubber i fysisk form.

     21. marts 2015 kl. 10.00 hos Amager Vikings
                   Ved Diget 21, 2770 Kastrup

Klubberne har hver 2 stemmer og kan deltage med i alt 4 personer. Kan klubbens formand ikke deltage, skal repræsentanter for klubben medbringe skriftlig legitimation fra klubbens formand.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet info@softball.dk i hænde senest fredag den 13. marts 2015.

Du kan hente materialet her