Referat U19 møde

Der har været afholdt evalueringsmøde for U19.

Der var enighed om, at gode intentioner til trods, er det ikke lykkedes at få den løbende U19 turnering til at køre.
 

Til gengæld var det tydeligt ved DM stævnet at de unge gerne vil hinanden og laver hold på tværs, der hvor der ikke er nok til et helt eget hold.
 

Forslaget fra gruppen tilstede på mødet er:

  • U19 fastholdes men med tre stævner i løbet af sæsonen
  • De klubber, der har eget hold stiller med det, hvis de vil. For resten laves hold på tværs.
  • Der etableres en U19 gruppen på DSOF’s holdsport, hvor de unge skal tilmelde sig og det er også her, stævnerne annonceres og man kan melde sig til.
    Vi forestiller os, at udviklingskonsulenten kan være primusmotor på at få det op at stå.
  • Der forsøges med et indendørsstævne, hvor der spilles “Indoor” med fælles hygge.
  • Juniorudvalget søger bestyrelsen om penge fra udviklingspuljen, så der ikke betales tilmeldingsgebyr og rejseudgifter.

 

 

Følgende klubber deltog: Ballerup, Vikings, GSK og Killer Bees