Flere medlemmer i Dansk Softball Forbund

Til trods for de generelle udfordringer for foreningsidrætten kan Dansk Softball Forbund notere sig en medlemsvækst på 16,88% eller 131 nye medlemmer. 

Softball har igennem flere år udvist god vækst generelt, og i tråd med den indgåede strategiaftale med DIF, er der i år speciel god vækst på børne- og ungdomsområdet.

Vi følger op med flere analyser af tallene de kommende dage.