Repræsentantskabsmøde den 20. marts 2021

Kære Klubber, udvalg og frivillige

Som tidligere varskoet, fremsendes den endelige indkaldelse til årets repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund samt tilhørende materiale.

DATO : lørdag 20. marts 2021 kl. 10 – 14

Bestyrelsen har valgt at prioritere afholdelse af repræsentantskabsmødet efter at have spurgt klubberne i den tidligere udsendt e-mail.

Vi gør opmærksom på, at mødet afholdes virtuelt og der sendes et link til de tilmeldte.

I lighed med tidligere år udsendes materialet kun elektronisk.

Husk tilmelding til info@softball.dk senest den 15. marts.  

På Bestyrelsens vegne

Henriette Gilhøj

Formand Dansk Softball Forbund

 

 

DSoF samlet mappe