Fastholdelse af Spillere over 16 år

Den 16. december afholdte juniorudvalget et virtueltmøde om fastholdelse af ungdomsspillere.
Det var et velbesøgt møde, der dog mest kom til at dreje sig om kampafvikling i 2021. Der vil derfor blive indkaldt til andet møde om fastholdelse mere generelt. Der er dog lidt inspiration i vedlagte dokument, som også indeholder noter fra mødet (og fra unge mødet).

Det ser lovende ud for 2021, hvor umiddelbart 5-6 klubber planlægger at tilmelde U19 hold!