Kære Klubber, udvalg og Frivillige,

Bestyrelsen har holdt sit første møde efter repræsentantskabet og har konstitueret sig og lagt planer for det kommende år.

Som det allerførste vil jeg bede jer om allerede nu at markere følgende dage i kalenderen:

5. Oktober – Sæsonevaluering for diverse rækker efterfulgt af fællesmøde for alle udvalg.

22. Marts – Repræsentantskabsmøde 2020

Læs mere om ovenstående møder og bestyrelsens sammensætning, ansvarsområder etc. herunder