I foråret satte DIF fokus på pigetræning og lancerede blandt andet bogen ‘Gode Idrætsmiljøer for piger’, som du kan finde her.
CUR, der står bag bogen, har udviklet en lang række konkrete redskaber til trænere, ledere, forældre og til pigerne selv. Redskaberne bliver nu stillet gratis til rådighed for alle specialforbund og klubber.