Få hjælp til jeres idéer – bliv spydspidsklub!

Har du en idé til, hvordan din klub kan blive bedre til lokal rekruttering, så har I muligheden for at få støtte til at føre den ud i livet. Forbundets indsats for medlemsvækst blandt børn i alderen 0-12 år og voksne over 30 år (spor 1) indeholder et pilotprojekt omkring ”spydspidsklubber”. Her kan klubber indgå et tæt samarbejde med forbundet om at være spydspidsklub på et bestemt område, som klubben særligt brænder for, og som vil forbedre deres lokale rekruttering. Det kan f.eks. handle om lokal PR, synlighed, afprøvning af nye events, afprøvning af nye typer tilbud eller nye samarbejdspartnere i lokalområdet.

Det overordnede mål er, at vi afprøver nye måder for hvordan vi kan tiltrække medlemmer ”udenfor butikken”, som ikke kender softball i forvejen, og at vi deler de erfaringerne en spydspidsklub gør sig på et bestemt område.

En spydspidsklub er en klub, som vil:

 • være aktiv og synlig i deres lokalområde
 • bidrage til softballs vækst og udbredelse
 • bidrage til at udbrede erfaringerne til resten af softball Danmark

Aftalen mellem forbundet og klubben vil indebære:

 • 2-årig udviklingsaftale om et specifikt koncept med overordnet formål at øge klubbens rekruttering
 • Direkte økonomisk tilskud til projektet som klubben selv forvalter. Der skal foreligge dokumentation hvad tilskuddet er blevet brugt til
 • Mulighed for eksterne eksperters input og hjælp på specifikke områder
 • Tæt samarbejde med DSoF’s udviklingskonsulent omkring facilitering af indsatsen

Ansøgning skal indeholde:

 • Kort beskrivelse af projektet, herunder
  • Beskrivelse af målgruppen
  • Beskrivelse af aktiviteter for målgruppen
  • Beskrivelse af projektets betydning for klubben
  • Hvilke nøglepersoner er involveret i projektet?
 • Overordnet tidsplan
 • Budget
 • Kontaktoplysninger på personerne i klubbens arbejdsgruppe for projektet (E-mail, tlf. nr.)

 

Ansøgningsfrist i denne 1. runde af spydspidsklub-indsatsen: 1. juni 2018.

Send ansøgning til udviklingskonsulent Tina Jensen, tije@softball.dk, tlf. 21676135

Download opslag i pdf.: Vil I være spydspidsklub