Persondataforordingen – Hvad betyder det for min klub?

Der kommer der nye regler om registrering og opbevaring af persondata, som træder i kraft d. 25. maj 2018.

De nye regler stiller nye krav til virksomheder såvel som forbund og idrætsforeningers behandling og opbevaring af persondata. Som klubbestyrelse er det vigtig at læse vejledningen og gennemgå hvilke persondata klubben opbevarer og hvordan. Vejledningen og bilagene giver en god introduktion til emnet og eksempler.

Download bilagene her:

Læs evt. mere på dif.dk her

DGI tilbyder et gratis webinar/kursus d. 2. maj fra kl. 17-18. Pt. er der kun 26 ledige ud af 200 pladser tilbage. Alle kan deltage selvom klubben ikke er medlem af DGI. Så skynd dig at tilmeld dig dette, hvis det har interesse. https://www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/201810853406

Onlinekurset gennemgår de regler foreningen skal være opmærksom på, for at overholde den nye Persondataforordning.
På onlinekurset giver undervisere fra DGI Jura og DGI IT svar på, hvordan foreningen med en række mindre indsatser kan overholde forordningen, som omfatter de data vi har på medlemmer og frivillige i foreningen.

Kurset giver bl.a. svar på;

  • Hvad er personoplysninger, og hvilke er almindelige eller mere følsomme?
  • Skal foreningen have en privatlivspolitik?
  • Hvordan er kravene til dokumentation?
  • Hvornår skal oplysninger slettes?
  • Hvordan bliver foreningen klar til 25. maj?

Hvis I har nogle spørgsmål er I også velkommen til at kontakte kontoret. Det er Keld fra sekretariatet, som bliver kontaktperson på persondataemnet for forbundene på vores fælleskontor for de små forbund (IKC).