Brug for økonomisk hjælp til klubben?

Mangler I midler i jeres klub, vil I lave en særlig indsats for at få flere medlemmer, har I lyst til at prøve at komme ud til helt nye målgrupper, vil I afprøve nye idrætsinitiativer, eller vil I udvikle jeres klub ved at tilegne jer nye kompetencer?

Så er der økonomisk hjælp på vej.

DIF og DGI administrerer som noget nyt en foreningspulje, hvorfra der skal uddeles cirka 45 millioner kroner årligt til de lokale idrætsforeninger, der er organiseret i DIF eller DGI.

Nogle af de kroner skal da uddeles til Softball klubber, ik? 🙂

Midlerne skal være med til at skabe rum til udvikling i foreningerne. De skal gå til initiativer, som er med til at sikre idrætsforeningernes daglige virke, og som understøtter, at flere danskere skal være medlem af en idrætsforening.

De nærmere kriterier er i øjeblikket ved at blive fastlagt af de to organisationer, og det forventes, at klubberne kan ansøge fra medio april. Ansøgningsprocessen kommer til at foregå via Centralt ForeningsRegister (CFR – www.medlemstal.dk), som klubberne også bruger til at registrere medlemstal. Alle klubber vil modtage yderlige information om DIF og DGI’s foreningspulje direkte fra CFR – blandt andet når det åbnes op for ansøgninger.

Ved behandlingen af ansøgningerne til puljen vil der blive lagt vægt på, at midlerne skal ud at virke i mange foreninger i hele landet.

Selvom der går nogle måneder, før det er muligt at ansøge, så er det en god idé allerede nu at overveje, hvilke initiativer der kan hjælpe jeres klub til at udvikle sig.

Fakta om ’DIF og DGI’s foreningspulje’:

  • ’DIF og DGI’s foreningspulje’ afløser loven om automatmidler.
  • Loven om automatmidler indebar, at spillehaller fik en afgiftsnedsættelse, når de donerede noget af deres overskud til det lokale foreningsliv.
  • Misbrug af ordningen førte til, at Folketinget vedtog en midlertidig ordning.
  • Den midlertidige ordning blev kort inden årsskiftet erstattet af en permanent aftale, og det er herfra, at midlerne til ’DIF og DGI’s foreningspulje’ kommer fra.

Dansk Softball Forbund står til rådighed til sparring omkring ansøgninger, men det er klubben selv der skal søge gennem CFR. 

Kilde www.dif.dk