2017 lakker mod ende, og derfor er tiden også kommet for den årlige medlemsregistrering hos CFR, hvilket betyder at I klubber skal til tasterne. 

Hvem? Alle foreninger i Danmark skal medlemsregistrerer denne ene gang om året. Medlemstallene bruges af idrætsorganisationerne til at analysere udviklingen i idrætten, og tallene bruges også til at beregne tilskud til eksempelvis de enkelte idrætter. Indberetningen er derfor meget vigtig! Man kan gå på opdagelse i de seneste års medlemstal i denne database.

Hvad?  Alle der har været medlem i min. 3 måneder i løbet af året skal tælles med – også selvom de ikke er medlemmer, når I modtager beskeden fra DIF. Jeres trænere, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige skal også med i registreringen. Se CFR vejledningen for beskrivelsen af de forskellige medlemstyper.

Hvordan? Alle foreninger har fået tilsendt en mail d. 1.12 fra CFR registret, hvor processen er beskrevet. For klubber, der er medlemmer af en flerstrenget forening, vil hovedformanden/ kassereren modtage mailen og skal registrere alle afdelingers medlemstal. Dvs. softballafdelingen skal aftale med deres hovedforening at sende medlemstallene for softball ind til dem. En klub bliver udmeldt af foreningsregistret, hvis man to år i træk ikke får medlemsregistreret, så selvom ens klub ligger stille af forskellige årsager er det vigtigt at indberette medlemstallet.

Hvornår? Medlemstallene skal senest være indberettet d. 31. januar 2018.

Hvorfor? Det er vigtigt at få registreret alle medlemmer både for klubben (bl.a. ift. kommunes tilskud) og hele DSoF. Forbundets fremtidige økonomiske støtte fra DIF, afhænger bl.a. af at vi samlet opnår medlemsvækst i softball over de næste fire år.

Hvorledes tæller medlemsvæksten? På klubærksmøderne i oktober blev målene, som er blevet indgået med DIF, præsenteret (se spisesedlerne med de tre spor). Forbundets 2016 medlemstal fungerer som udgangspunkt for aftalen, dvs. den vækst vi ser i 2017 tæller med i de kommende års vurdering.

Link til CFR vejledningen

Kontakt udviklingskonsulenten, hvis I har spørgsmål.