Så er dette kursus lige til dig!

1-2-idræteder” bliver her i 2017 re-lanceret under navnet “KLUB-Kompetencer.”

Fortsat samme relevante indhold

Kurset KLUB-kompetencer bruges til at give dig overskud gennem:

  • Overblik over din klub
  • Forståelse for og struktur på din funktion/position i din klub
  • Værktøjer omkring kommunikation og styring af aktiviteter
  • Energi og redskaber til at få dine idéer gennemført

Er du i målgruppen?

Ja, for KLUBKompetencer er et grundlæggende kursus, og kræver derfor ingen særlige forudsætninger andet end nysgerrighed omkring, hvordan man kan hjælpe til i forhold til sin klubs udvikling. KLUB-Kompetencer henvender sig til både nye og garvede klubaktive/ frivillige/ bestyrelsesmedlemmer, som gerne vil have viden om eller opgraderet kompetencer i forhold til klubarbejdet og generelt gennemførelse af en idé/projekt.

KLForeningsdemokrati 2UB-Kompetencer indeholder både praktik og teori. Der vil være stor involvering af deltagerne, og der arbejdes med de almindelige udfordringer, som klubber kæmper med til dagligt. Emnerne er:

  • Kommunikation
  • Ledelse – Dig som leder/tovholder
  • Udvikling – Fra ide til praksis
  • Bevidsthed – Foreningsforståelse

Kurset klæder dig på til en god start på klubarbejdet, og kan give mere blod på tanden til være leder, bestyrelsesmedlem eller på anden måde støtte klubben.

De første KLUB-Kompetencer kurser for 2017 er planlagt: 

De bliver gennemført på begge sider af Storebælt, så vælg mellem:

  • Lørdag, den 18. marts 2017 i Silkeborg fra klokken 9.00 til 17.00.
  • Søndag, den 26. marts 2017 i København fra klokken 9.00 til 17.00.

Tilmelding: Send deltagerinformation (navn, klub, email) til tije@softball.dk senest 5. marts 2017. Der er begrænset pladser på kurset, der udbydes til alle KUF-forbund, og det er først-til-mølle-princip. Så tilmeld jer hurtigst muligt.

Deltagerpris: Medlemmer af vores klubber i Dansk Softball Forbund får kurset til 200 kr. pr. person (DSoF støtter med 300 kr. pr. person, da den reelle pris i KUF for deltagelse er 500 kroner pr. deltager. Prisen dækker materialer, undervisning, frokost og drikkevarer i løbet af dagen.)

Betaling: Deltagerudgiften indbetales på Dansk Softball Forbunds konto (Reg.nr. 3113, Kontonr. 3113016655) med jeres oplysninger om navn og klub. 

Grib muligheden for at styrke dine “KLUB-kompetencer” og få et kursusbevis med hjem til CV’et!