Søndag den 29 januar afholdte DSOF Frivilligdag i idrættens hus i Brøndby.

Dagen er tænkt så alle kan komme til orde, så ikke kun bestyrelser rundt i landet har indflydelse på “vores” softball. Søren Østergaard gav et meget inspirerende oplæg som de fremmødte frivillige kunne bruge på de cafemøder der blev afholdt derefter. Emner som slowpitch, 6-12 årige og klubudvikling blev vendt. Spørgsmål som: Hvordan får vi ildsjæle og skal vi spille slowpitch eller forældreslowpitch blev taget op, vendt og ikke mindst diskuteret. Frivilligheden i DSOF trives i bedste velgående, men der er altid plads til flere. HUSK! Hvis du bager en kage til softball, ér du frivillig.

Her er oplægget fra Søren Østergaard og fra Formand Henriette Gilhøj som blev præsenteret på Frivilligdagen. 

Søren Østergaard Softball 2017

Softball i Fremtiden Fremtiden i Softball

Se opsamlingen fra postkortrunden her