DGI og DIF har sammen udgivet en ny elektronisk vejledning om moms i forhold til idrætsforeninger. Den er ajourført og er en sammenskrivning af de to tidligere momshæfter, hvor det ene vejledte om momsfritagelsesreglen (som langt de fleste foreninger gør brug af), og det andet vejledte de foreninger, der har valgt at være momsregistreret.
Du kan finde den nye vejledning på DIF’s hjemmeside www.dif.dk under Foreningsliv – Jura mv. – MOMS.