Her kan I downloade det samlede materiale til repræsentantskabsmødet i Dansk Softball Forbund d. 2. april 2016, kl. 10.00 på Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg.

2. Indkaldelse til rep.møde m. endelig dagsorden

Budget 2016 til repmødet

Statusprotokollat 2015

Årsrapport 2015. Dansk Softball Forbund

Materialet er idag sendt til alle klubber.

I dagsordenen under punkt 9. ”Eventuelt” vil der blive uddelt priser til ”Årets Træner og ”Årets Frivillig” og der vil blive overrakt diplomer til trænerne, der har gennemført forbundets Softball uddannelser – ”Træner 1” og ”Træner 2”.

Derudover bliver den nye klubstøtte, en ny frivilligliste samt status i Amerikansk rundbold projektet gennemgået. Der vil også være en kort introduktion til hvad et ”Bevæg dig for livet” klubudviklingsforløb skræddersyet jeres klub, kan betyde for klubbens fremtid.

Vel mødt til årets rep. mødet!