Har jeres klub registreret alle medlemmerne? December og januar er månederne for klubbernes årlige indberetning til DIF. Det foregår på www.medlemstal.dk gennem det fælles Centrale Foreningsregister (CFR).

Alle klubber skal indberette følgende:

  • Aktive medlemmer, som selvstændigt har indmeldt sig i foreningen, og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum tre måneder.
  • Passive medlemmer, som selvstændigt har indmeldt sig i foreningen, men hvor deres kontingent ikke giver adgang til at deltage i klubbens træning og aktiviteter, men alene er et støttemedlemsskab med adgang til informationer om klubbens virksomhed og aktiviteter.
  • Alder på klubbens medlemmer. Her er det medlemmernes alder pr. 31/12/2014, som skal indberettes.

På dette link kan I finde en detaljeret vejledning til indberetningen: http://www.medlemstal.dk/IndberetMedlemstal/Vejledning