Endelig indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2019

Kære Klubber, udvalg og frivillige

Hermed den endelige indkaldelse til årets repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund samt tilhørende materiale.

På grund af omkostningerne forbundet med en fysisk udsendelse samt usikkerheden omkring leveringstiden, kommer materialet i år kun elektronisk. DSoF Samlet mappe – Rep møde 2019. På anmodning kan der printes et fysisk eksemplar per klub, der kan udleveres på dagen.