Kære Klubber, udvalg og frivillige

Hermed fremsendes den endelige indkaldelse til årets repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund samt tilhørende materiale. Indkaldelse til Rep.møde 2018 – endelig dagsorden

Vedhæftet er også en kort beskrivelse af bestyrelsens kandidat til Økonomiansvarlig Ejnar Mikkelsen. Kort fortalt om Ejnar Mikkelsen

På grund af omkostningerne forbundet med en fysisk udsendelse samt usikkerheden omkring leveringstiden, kommer materialet i år kun elektroniskDSoF Samlet mappe – Rep møde 2018

På anmodning kan der printes et fysisk eksemplar per klub, der kan udleveres på dagen.

Bemærk, at vi har tilladt os at sætte et par vigtige punkter på under eventuelt samt, at der efter mødet vil mulighed for at deltage i udarbejdelse af Jubilæumsmateriale til brug i forbindelse med forbundets 40 års jubilæum. Medbring egen lap top eller tablet til arbejdet.

I forbindelse med frokost ca. kl. 13/13.30 får vi besøg af Marie Krabbe, som er formand i Floorball klubben “Hvidovre Attack”. Klubben har de seneste år været spydspidsklub i deres forbund (Floorball Danmark), og har oplevet en stor udvikling og vækst. Marie vil fortælle om hvad de har gjort i deres klub, og hvilke initiativer, der har virket bedst hos dem. Vi ser frem til at byde Marie velkommen.

Alle er velkomne på dagen og til inspirationsoplægget efter den officielle del. (For stemme- og taleret på vegne af en klub på selve rep. mødet, skal man selvfølgelig være officielle repræsentanter for klubben jf. lovene.) Men er der frivillige, forældre eller spillere, som gerne være med på dagen og høre oplægget fra floorball, så er det muligt. Skriv til info@softball.dk

På forbundets vegne

Henriette Gilhøj – Formand