Kære klubber

Vi skal beklage, at vi desværre p.t. er lidt udfordret af vores it-systemer i forbindelse med turneringsprogrammet for 2017 på hjemmesiden, hvorfor dette i øjeblikket ikke er helt opdateret med de indrapporterede kamprapporter/resultater.

Vi arbejder hårdt på at it kommer op at køre, som det skal, så alt kan vises korrekt – såvel resultater som Hjemmehold/Udehold og håber på jeres tålmodighed så længe.