Trænere

Efterregistrering af spillere
Følg vejledningen xx.  Spilleren er spilleberettiget fra det øjeblik indberetningen er modtaget, såfremt den er i overensstemmelse med licensreglerne. Se en kort oversigt over licensreglerne her.

Aflyste / afbrudte kampe

En aflysning pga regn el. lign. Skal ske senest 3 timer før kampstart.  Den arrangerende klub giver besked til dommere og Forbund.  En ny kampdato aftales og meddeles skriftligt samme dag til Forbundet.  Hvis ikke de implicerede klubber har fundet en ny spilledato senest 14 dage efter aflysningen, finder Forbundet en ny dato.
En kamp, der bliver afbrudt pga vejret, mørke el.lign. skal færdigspilles fra det sted, hvor kampen blev afbrudt.  En ny kampdato aftales og meddeles til Forbundet.  Hvis ikke de implicerede klubber har fundet en ny spilledato senest 14 dage efter aflysningen, finder Forbundet en ny dato, som skal meddeles klubberne senest 10 dage før den nye kampdato.

2 out catcher regel
I alle divisioner må en catcher, der er baseløber, udskiftes med den niende spiller fra den spiller der er oppe og slå, hver gang der er to outs. Reglen er til for at speede kampen op.

Antal spillere
Der kan spilles med 7 eller 8 spillere i 2.div herrer, dame- og u19 rækken.  De manglende spillere gælder IKKE som automatiske outs, når man når til deres plads i batterordenen.  Reglen må også bruges i forbindelse med skader i 1. div. herrer.

Designated runner.
Der må spilles med designated runner i 2.div herrer, dame- og u19 rækken.  En DR er en spiller, der kan benyttes som løber én gang pr. inning.

DP
Der må spilles med 2 DP’er i 2.div herrer, dame- og u19 rækken.

Lånespillere
Der må spilles med op til 2 lånespillere i 2.div herrer, dame- og u19 rækken.  Disse lånespillere kan være hvem som helst – både med og uden licens – og fra hvilken som helst klub.  I disse kampe kan holdet med lånespillere ikke vinde kampen, men undgår bøde for en walk over.

Flytning af kampe
Hvis et hold i 1. division skal afgive spillere eller trænere til et af Forbundets hold, har et hold ret til at få kampen flyttet.  Forbundet skal underrettes lige så snart udtagelsen er sket.
En kamp kan desuden flyttes, hvis begge hold er enige om flytningen, og i fællesskab har indsendt en skriftlig ansøgning med den nye spilledato til Forbundet senest 4 dage før den fastsatte spilledag.  Kampen kan ikke flyttes til en dato, der ligger senere end 8 dage før slutspillets start.

Protester
Der kan IKKE indgives officiel protest over kendelser, der involverer dommerens skøn.  Langt de fleste protester skal meddeles til dommeren inden det næste pitch. Efter det næste pitch, står dommerens kendelse ved magt.
Protesten skal indeholde:
Dato, tid og sted for kampen.
Dommernes navne.
Den regel fra regelbogen, som protesten omhandler.
Beslutningen og de betingelser, der lå til grund for beslutningen.  Herunder inning, løbere, outs, lineups osv.
Alle andre facts, der har betydning for sagen.
Protesten skal være meddelt til Forbundets Amatør & Ordensudvalg senest 48 timer efter kampens påbegyndelse.  Senest 4 døgn efter skal A&O have den skriftlige protest i hænde.  Samtidigt skal der indbetales kr 500 i depositum til Forbundets kasserer.  Får man ret i protesten bliver depositummet tilbagebetalt. Læs mere om protester her.