Så er det igen tid til at tælle medlemmer!

Alle foreninger har den 1. december modtaget mail fra Centralt ForeningsRegister (CFR) vedrørende medlemsregistrering for 2021.

I et år, hvor alle har været berørt af Corona-restriktioner, er det endnu mere vigtigt, at få talt ALLE medlemmer med. Husk at der ikke er tale om et øjebliksbillede, men at alle, der har været medlem i min. 3 måneder i 2021, skal tælles med. 

Medlemsindberetningen foregår på medlemstal.dk, hvor man også finder vejledninger og yderligere information. Den enkelte forenings log-in detaljer fremgår af den fremsendte mail (sendt til foreningens formand og kasserer). 

Medlemsregistreringen skal foretages senest den 31. januar 2022, men det er allerede nu muligt at gå ind i medlemsportalen og få tallene på plads. 

I finder også kontaktinformation på medlemstal.dk, hvis der skulle være spørgsmål – og man er naturligvis også velkommen til at kontakte os.