Repræsentantskabsmøde den 20. marts 2021

Kære Klubber, udvalg og frivillige

Som tidligere varskoet, fremsendes den endelige indkaldelse til årets repræsentantskabsmøde i Dansk Softball Forbund samt tilhørende materiale.

DATO : lørdag 20. marts 2021 kl. 10 – 14

Bestyrelsen har valgt at prioritere afholdelse af repræsentantskabsmødet efter at have spurgt klubberne i den tidligere udsendt e-mail.

Vi gør opmærksom på, at mødet afholdes virtuelt og der sendes et link til de tilmeldte.

I lighed med tidligere år udsendes materialet kun elektronisk.

Husk tilmelding til info@softball.dk senest den 15. marts.  

På Bestyrelsens vegne

Henriette Gilhøj

Formand Dansk Softball Forbund

 

 

DSoF samlet mappe

FASTBALL 45 er innovativ og dynamisk!

Et spændende nyt produkt, udviklet i New Zealand, som giver højere tempo og en mere intens version af softball for både mænd og kvinder.

Konceptet er designet til at forbedre de bedste dele af spillet og med en højere frekvens.

For at opnå dette er flere traditionelle regler blevet ændret og radikaliseret for at øge mængden af:  bolde i spil, antallet af double plays, mængden af scoringsmuligheder, og desuden er selve pointsystemet ændret.

Dansk Softball Forbund vil gerne introducere denne spilleform i Danmark og har derfor sat weekenden 24. og 25. juli 2021 af til en herre- og en dameturnering.

Helt præcist hvordan turneringerne skal forløbe vides ikke i skrivende stund, men vi vil meget gerne have nogle arrangører.  Helst 2 baner til hver af de to spilledage.

Skriv derfor til Turneringsudvalget:  tudv@softball.dk senest 15. marts, hvis din klub gerne vil melde sig, som arrangør.

Regelsæt for Fastball45.

Vh

Turneringsudvalget