Softballs strategi 2018-2021

Skulle du være blevet mere interesseret i vores Strategiaftaler efter klubnetværksmødet, så er her første udgave af en mere detaljeret beskrivelse af sporene. Skulle du have fået mod på at deltage i arbejdet, hører bestyrelsen også gerne fra dig (bestyrelse@softball.dk)

  1. Medlemsvækst
  2. Organisationsudvikling
  3. Udvikling af Pitcher og Catchere under 21 år

Comments are closed.