Repræsentantskabsmøde udsættes

Et af punkterne under eventuelt er repræsentantskabets accept af den associeringsaftale Bestyrelsen har udarbejdet sammen med Dansk Baseball Forbund. Et mandat bestyrelsen fik fra repræsentantskabet sidste år.

Med denne gensidige aftale vil Dansk Baseball Forbund være godkendt af DIF som associeret medlem via Dansk Softball Forbund. Det vil giver os mulighed for sammen at søge om midler både fra DIF og fra WBSC til at styrke udbredelsen af softball og baseball i Danmark. Konkret er der diskussioner om et fælles Baseball5 projekt (som fremlagt på Nytårskuren), økonomi til en forstærket skoleindsats samt forsat og øget samarbejde om Amerikansk Rundbold.

I kan se aftalen her og læse den i ro og mag.  Baseball har den på dagsordenen til deres repræsentantskabsmøde, som de vil afvikle virtuelt i morgen. Vi afventer spændt evalueringen af denne form.

I mellem tiden: Pas godt på jer selv og jeres!

Med Venlig Hilsen
Henriette Gilhøj
Formand Dansk Softball Forbund

Bestyrelsen arbejder i den mellemliggende periode efter følgende retningslinjer fra DIF:

 1. Bestyrelsen som forretningsministerium
  Bestyrelsen agerer som forretningsministerium og holder driften kørende.
  Bestyrelsen kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for.
  Bestyrelsen kan ikke agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne – heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift. 
 2. Regnskab
  Regnskab for foregående år udfærdiges og revideres efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne.
  Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde.
 3. Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt
  Den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde afholdes hurtigst muligt efter, at situationen er normaliseret. Bemærk, at det er det ordinære møde, der udsættes og derfor også det ordinære møde, der senere afholdes.  Dagsorden skal blot følge normalen for foreningen eller forbundet. Den midlertidige bestyrelse kan desuden overveje at aflægge en uformel beretning for mellemperioden, så medlemmerne orienteres særskilt om dette. 

Sider: 1 2

Comments are closed.