Fritstillingsfrist senest d. 18. december 2015

HUSK sidste frist for fritstilling er:

                                                   fredag d. 18. december 2015.

Læs mere om klubskifte, karenstid og udmeldelse i Turneringsreglementet § 35 herunder.

Spillere der skifter fra dansk klub til dansk klub 

Turneringsreglement: http://www.softball.dk/forbundet/dokumenter/

Comments are closed.