Skole & SFO

Der er flere måder at spille softball på i skolen eller SFO’en

Dansk Softball Forbund har udviklet materialer, som hjælper jer igang med softball til forskellige aldersgrupper.

I 1.-5. klasse spilles Amerikansk Rundbold, og fra 6. klasse og op spilles Skole Softball.

Amerikansk Rundbold

Amerikansk Rundbold er en begyndervenlig variant af softball til de mindre børn i 1.-5. klasse. Spillet er især velegnet til SFO’erne pga. aldersgruppen samt at det kræver få børn og lidt udstyr at spille.

Vores undervisningsmateriale til folkeskolen indeholder 5 lektioner lige til at gå til.

Forside. AR hæfte   Amerikansk_Rundbold_logo-5

Undervisningsforløbet i hæftet tager særligt afsæt i de to kompetenceområder ’Alsidig idrætsudøvelse’ og ’Idrætskultur og relationer’, og i hæftet gives der ligeledes bud på, hvordan eleverne kan arbejde tværfagligt med Amerikansk Rundbold.

Læs mere om spillet og få inspiration til idrætstimen på AmerikanskRundbold.dk under “lærer/pædagog” og download alt undervisningsmaterialet her.

Reglerne til Amerikansk Rundbold er hæftet.

Kontakt vores udviklingskonsulent på damo@softball.dk og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres skole eller SFO igang med Amerikansk Rundbold.

Skole Softball

I Skole Softball (ca. 6. klasse og opefter) anbefaler vi, at I spiller med modificerede regler og en blødere bold.

Du finder reglerne til Skole Softball her. Reglerne kan bestilles ved at sende en mail til info@softball.dk.

idrætsfaget.dk er der opstillet en masse øvelser og lektioner med softball til folkeskolens ældste klassetrin. Her finder I også teknikforklaringer og baggrundsinformation om softball og slagspil generelt. (Man skal enten anvende “UNI-login”, “Clio-login” eller WAYF-adgang. De fleste skoler har disse typer login.)

Generelt kan øvelserne i Amerikansk Rundbold hæftet også tilpasses de ældste klassetrin.

Udstyr

Sport Supplies udbyder i samarbejde med Dansk Softball Forbund forskelligt udstyr og en startpakke til skoler til Amerikansk Rundbold.

Se tilbuddene her: Udstyr til amerikansk rundbold