Formanden har ordet…henriette-gilhj-9679-kopi

December 2016

 

Femårsplaner og strategi

For os der vokset op i halvfjerdserne lyder det som noget fra Sovjetunionen, men ikke desto mindre er bestyrelsen netop gået i gang med at se på strategien for den næste fem år i en meget struktureret proces.

Det gør vi, fordi støtten fra DIF bliver lagt om fra at være baseret på Fordelingsnøglen og fortidens aktiviteter, vil den fra 2018 være baseret på forfølgelse af nogle strategiske mål og delmål i nutiden og fremtiden.

Det er ikke nyt for DSOF’s bestyrelse at arbejde med strategier og strategiske mål, men vi har ikke før været direkte målt på det ude fra. Vi brugte derfor to dage i oktober på at lave en detaljeret analyse af, hvor vi er lige nu og tale om, hvor vi gerne vil hen og lidt om hvordan. Ikke overraskende drejer det sig meget om flere medlemmer og der arbejder vi pt. med medlemsvækst i to målgrupper:

  • Rekruttering af Børn
  • Rekruttering af Voksne

Men det nytter jo ikke uden at holde fast på dem vi allerede har, så derudover er det planen også at arbejde med:

  • Organisationsudvikling – om at styrke vores organisation og klubber
  • Talentarbejde, Kvalitet og Fastholdelse

Der er naturligvis mange flere ord og mere indhold end man lige kan læse sig til i overskrifterne og nogle bindinger til DIF’s politiske program. Men vores klubber og frivillige – nye som gamle – får mulighed for at komme med bidrag og input, og bliver yderligere oplyst på vores Frivilligmøde den 29. januar.frivilligdag-2017-2

Traditionen siger, at det er en god, lærerig og hyggelig dag, hvor vi får sat gang i både tanker og ting. Jeg håber, at rigtig mange vil slutte op om initiativet og møde op på dagen. Der er åbent for alle, der ønsker og/eller interesserer sig for Softball i Danmark.

Medlemsregistrering

Lad mig kort runde medlemsregistreringen, der jo er lige på trapperne. Det er vigtigt at alle klubber melder ind (og det er vi faktisk ret gode til) og endnu vigtigere at vi får rapporteret alle medlemmer korrekt (der kan vi blive bedre). Kort sagt skal følgende tælles med:

  • Alle der har været medlem i mindst tre (3) måneder i kalenderåret

Da jeg ikke kender til klubber, der kører med månedsbetaling, så vil det i praksis sige alle, meldt ind inden 1/10.

Husk også at jeres trænere og holdledere også er medlemmer af klubben, selvom der er et separat felt til angive, hvor mange I har af dem.

 

Slutteligt, vil jeg igen ønske softball-christmas-kopiGLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR til alle aktive og frivillige i dansk softball. Jeg
håber, at I alle må få en dejlig jul og tilhørende juleferie og de bedste ønsker for det kommende år.

Vi ses til januar

Med venlig hilsen
Henri