Formanden har ordet…

Formanden har ordet…henriette-gilhj-9679-kopi

v. Henriette Gilhøj
Juli 2017

 

Strategiarbejdet 2018 – 2022

Jeg vil igen runde vores strategiarbejde, da det ubetinget er det, der har fyldt mest i foråret.

Som tidligere fortalt har bestyrelsen arbejdet med og fået godkendt 4 strategiske spor, der skal sætte retning for DSOFs arbejde i perioden 2018-2022. De fire spor er:

Spor 1. DSoF vil rekruttere flere

  • Børn i alderen 6-12 år,  – mål: 150 nye spillere
  • Voksne i aldersgruppen 30+  – mål: 150 nye spillere

Spor 2. DSoF vil styrke vores organisation og vores klubber, så vi skaber de mest optimale rammer for at lykkes med medlemsvæksten – mål: stærke klubber, samarbejde på tværs, alsidig bestyrelse

Spor 3. DSoF vil udvikle talentmiljøer med specielt fokus på pitcher og catcher gruppen under 21 år – mål: Talentudvikling, pitcher/catcher trænerudvikling og fast ekspertgruppe

Spor 4. DSoF vil fortsætte forbundets internationale repræsentation og indflydelse.

Disse spor har vi nu sat budgetter på og det ligger nu til godkendelse hos DIF’s bestyrelse og det sker i slutning af august begyndelsen af september. Den nye måde at arbejde på, også i forhold til DIF, betyder, at vi gør op med fordelingsnøglen, hvor fx landsholdene ”tjente” deres egne budgetter ind via deres deltagelse i internationale turneringer.

I fremtiden kommer der midler, hvis man bidrager til de mål, der er inden for hver spor. Vi har for eksempel tidligere afdækket, at en af klubbernes største hindringer for vækst er manglende trænere og manglende frivillige. Det arbejder vi på at hjælpe med, ved at udbyde relevante trænerkurser og ved at sætte flere på sporet ved fx at sende alle vores ungdomslandsholdsspillere på trænerkursus som forudsætning for at modtage forbundstilsskud. Bliver de alle trænere af det? Nej, det gør de ikke. Men de får snuset til det. De bliver klædt på til at hjælpe til og måske får nogen af dem mod på mere – det håber vi. Også her skæver vi naturligvis til, hvordan andre sportsgrene griber tingene an, og det er helt normalt at unge starter som hjælpetrænere, når de er 14-15 år. Men selvfølgelig står de ikke alene for et hold uden voksenhjælp.

For seniorlandsholdspillerne er det oplagt at nogle hjælper til i spor 3 med talentudvikling af pitcher/catcher, mens andre kan bidrage til spor 1 på andre måder. Vi er stadig i tænkeboks, men én ting er sikkert, det kommer til at ske – ligesom der nok skal mere gang i at finde penge til eliteaktiviteter ad anden vej.

Skulle man have lyst til at hjælpe til med implementeringen af den nye strategi, er der stadig plads til flere i vores arbejdsgrupper – bare kontakt til formanden (formand@softball.dk) eller vores udviklingskonsulent, Tina (tina.jensen@softball.dk), hvis du vil høre mere om, hvordan du kan bidrage.

Velkommen Vejle!

Det er en fornøjelse at kunne sige velkommen til endnu en ny klub denne gang i Vejle, hvor Hover Idrætsforening i et samarbejde med DSOF nu tilbyder Amerikansk Rundbold og Softball. Anton Weijsenfeld og hans søn som er tilflyttere Amager Vikings. De kunne ikke undvære sporten, og Anton har lagt meget tid og mange kræfter i at få det løbet i gang. Så kender du nogen på de kanter, så husk at fortælle dem, at nu kan de også spille verdens bedste boldspil hos Vejle Softball

Del og Like!

Vi kører hårdt på, på de socialemedier hen over sommeren. Det er et godt sted at eksponere vores sport og udbrede kendskabet til, at vi findes og har fantastisk tilbud. Derfor opfordres alle til at ”like” de opslag, der er på Facebook og dele dem på egen væg. Hvis du kender en af personerne, så må du meget gerne ”tagge” dem –det skaber den allerbedste spredning. Og er du en af dem, der har givet dig i kast med Twitter, så kan du få dit tweet om dansk softball på forsiden af softball.dk ved at skrive #danmarksoftball.

Med venlig hilsen

Henri


 

Formandens klumme i tidligere nyhedsbreve

Marts 2017
December 2016