2016 Afgørelse fra AO

2015 Afgørelse fra A&O

2013 Amatør- og Ordensudvalgets kendelse vedr. Udvisning kamp H112