Afgørelser fra Amatør og Ordensudvalget

2020 Afgørelse fra Appeludvalg – Sags. nr. 1-2020

2020 Afgørelse fra Appeludvalg – Sags. nr. 2-2020

2017 Afgørelse fra Appeludvalg –  Sag.nr. 1-2017

2016 Afgørelse fra AO

2015 Afgørelse fra A&O

2013 Amatør- og Ordensudvalgets kendelse vedr. Udvisning kamp H112