Amatør- og Ordensudvalg

Amatør- og Ordensudvalg

Amatør- og Ordensudvalget vælges af repræsentantskabet og rapporterer derfor ikke til bestyrelsen.

A&O træffer afgørelser i protester og ved udvisninger.

Hvis du har en protest du vil have behandlet af A&O skal du være opmærksom på Turneringsreglementets kapitel 10 om protester

§ 42
Stk. 1 Indberetninger og protester fra kampe skal indsendes til A&O.


Stk. 2 En protest skal være meddelt formanden for A&O senest 48 timer efter
kampens påbegyndelse. Sammen med den skriftlige protest, der skal være
formanden for A&O i hænde senest 4 døgn efter kampens påbegyndelse, skal
der stilles et depositum der fastsættes af Forbundets bestyrelse.
Depositummet tilbagebetales til klubben, hvis protesten tages til følge.

Kontakt til A&O på følgende emailadresse: ao@softball.dk

Medlemmerne af A&O er følgende:

  • Jan Poulsen
  • Rune Jon Jensen
  • Martin Jørgensen
  • Ibrahim Sajid
  • Benjamin Gorlen
  • Jonas Kristensen

Tidligere afgørelser kan findes her